Ledningsarbeten vid Tvärbanans Kistagren

Tvärbanan i Stockholm byggs ut. Foto: Christer Wiik

Under våren inleds utbyggnaden av Tvärbanans Kistagren och först ut är ledningsarbeten i området runt Bromma Blocks i västra Stockholm. Det har också etablerats arbetsområden utanför Bromma flygplats och vid Norra Ulvsunda hållplats. Det meddelar Stockholms läns landsting, SLL. 

Tvärbanans Kistagren har sin södra startpunkt vid nuvarande hållplatsen Norra Ulvsunda i Bromma och sträcker sig till Helenelund pendeltågstation i Sollentuna. Kistagrenen är 8 kilometer lång och stannar på sin väg mellan Ulvsunda och Helenelund vid nio nya hållplatser och passerar genom tre kommuner; Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna.

Nu inleder alltså SLL och involverade entreprenörer förberedande arbeten för att kunna bygga spår och hållplatser från Norra Ulvsunda till Bromma flygplats. Under byggtiden kommer trafiken i delar av området runt Norra Ulvsunda att öka på grund av våra byggtransporter.
Källa: SLL