Svensk avreglering beskrivs som förebild i Frankrike

Foto: Sebbe/Wikimedia Commons

Sverige beskrivs som ett pionjärland i fransk media när det gäller avreglering av järnvägen. I Sverige talar man inte längre om avregleringen av järnvägen utan av konsekvenserna av densamma, slår tidningen Le Petit Journal fast.

Frankrikes järnvägsnät lamslås just nu av strejker då järnvägsarbetarna där upplever att deras priviligierade anställningsvillkor hotas i och med reformen av den statliga operatören SNCF, som i framtiden kan privatiseras.

EU-kommissionen vill konkurrensutsätta samtliga järnvägsbolag, privata såväl som offentliga. En målsättning som många ogillar, men som inte tycks ”skrämma Sverige”, skriver Le Petit Journal som i en lång artikel om den svenska avregleringen av järnvägen noterar att Sverige var det första landet i Europa avreglerade delar av järnvägsmarknaden, redan 1988.

Järnvägspolitiken har enligt tidningen rönt stora framgångar och konstaterar att sedan 90-talets början har fler och fler linjer öppnat i Sverige och antalet passagerare per kilometer har fördubblats mellan 1990 och 2016.

För Sveriges del har avregleringen inneburit både prestanda- och effektivitetsvinster och mellan raderna i artikeln framgår att även tågens punktlighet tjänat på avregleringen.

Trots ett i stort sett välfungerande system är svenskarna missnöjda med avregleringarna, framhålls också, då opinionsundersökningar visar att 70 procent av svenskarna är missnöjda med dem. Missnöjet sägs bero på många förseningar och inställda tåg.