Logistikträff vid Logents Hallsbergsterminal

Claes Sundmark Göteborgs Hamn, Mats Steen Logent och Morten Brühl APM Terminals presenterar och svarar på frågor om Railport Göteborg – Hallsberg. Foto: Logent

Nyligen stod Logent som värd för ett event vid Logents Hallsbergsterminal. Arrangemanget var initierat av APM Terminals, Göteborgs Hamn och Logent under ledning av Hallsbergs kommun och Region Örebro region. Temat var Railport Göteborg – Hallsberg, Effektivt, lönsamt och klimatsmart.

Cirka ett 40-tal personer från Rederier, speditörer godsägare samlades för att lyssna på och diskutera ämnet, dess för och nackdelar, vad kan göras bättre.

- Ett lyckat event med deltagare från alla involverade parter. Syftet var att presentera och diskutera konceptet och dess påverkan på effektivitet, lönsamhet och klimatsmart … vilket jag tycker att vi lyckades väl med. Kul att så många tog sid tid att komma och att vi fick så fint väder, säger Michael Sköld Business Development Manager Logent, ansvarig för eventet Logent.