Macao bygger ut metron

Macao-metrons rullande materiel, som förses med gummihjul, kommer att bestå av Crystal Mover APM- tåg som levereras av Mitsubishi Heavy Industries. Foto: The Government of Macau

Regeringen i kinesiska speciella administrativa region Macao tillkännagav den 11 april att trafikföretaget MTR Corporation har blivit utvalt för ett kontrakt som gäller drift och underhåll på Macaos LRT:s Taipa-linje.

Kontraktet, som värderas till 730 miljoner US-dollar, innebär att Macaos före detta portugisiska järnvägsföretag, MTR Operações Ferroviárias, kommer att ansvara för tester och start, drift av tågtjänster och underhåll av rullande materiel, signalering och infrastruktur, i första hand under 80 månader.

Macaos 9,3 kilometer långa linje, som kommer att ha 11 stationer förväntas öppna 2019. Senare kommer linjen att utvidgas till 21 stationer.

Infrastrukturen byggs idag ut i snabb takt i Macao för att kunna ta hand om den ökade turisttillströmningen. Macaos totala yta är ungefär så stor som halva Lidingös, varför det blir en stor utmaning att hitta effektiva transportlösningar. Därför är metroprojektet så viktigt för Macao.

- Vi är glada över att ha möjlighet att delta i driften av Macaos första järnvägssystem och betjäna den resande allmänheten i Macao, sade MTR:s VD Lincoln Leong.

- Med tanke på vår beprövade operativa expertis i Hong Kong och på internationella marknader är vi övertygade om att denna beställning av kvalitativa tjänster kommer att bidra positivt till Macaos  framtida järnvägsutveckling, betonade Leong.

Källa: IRJ