Trafikverket: Snöoväder drog ner punktligheten i februari

Foto: Thomas Johansson

Punktligheten för persontågen under februari blev 86,3 procent. Det är en försämring med 1,7 procentenheter jämfört med föregående månad och med 6,0 procentenheter jämfört med februari 2017. Orsaken stavas i första hand (o)väder. Det skriver Trafikverket på sin nyhetsportal.

Enligt Trafikverket är det framförallt ett område som gör att februari månads punktlighetsresultat visar en kraftig nedgång, både jämfört med januari 2018 och med februari 2017. Det handlar om de återkommande snöoväder som under månaden har orsakat både ofarbara eller avstängda banor samt ett stort antal akut inställa tåg.

I början av februari var det den nordöstliga delen av landet som drabbades hårdast. Snömängderna resulterade i en del ofarbara / avstängda banor, bland annat Sundsvall-Örnsköldsvik och Sundsvall-Ånge. I slutet på månaden drabbades istället främst Mälardalen och den sydöstra delen av landet som drabbades.

Snö, is och kyla har också bidragit till att många tågfordon skadats och blivit tagna ur trafik. Utöver stora utmaningar gällande snöröjning har snömängderna liksom i januari gjort att vilt sökt sig till spårområdet, med följd att fordon har fått tas ur trafik på grund av viltolyckor. Totalt har inställda tåg påverkat punktlighetsresultatet för februari med minus 2,6 procentenheter, vilket är cirka 1 procentenhet mer än för en normal månad, skriver myndigheten.
Källa: Trafikverket