Järnvägssträckan Tel Aviv - Haifa saneras och utvidgas

Alstoms diesellok av typ JT42BW-769 med Bombardiers dubbeldäckarvagnar på väg från Haifa till Tel Aviv i Israel. Foto: Wikipedia, kredit: Alexander Lysyi

Israels kommitté för nationell infrastruktur har godkänt järnvägsbolaget Israel Railways plan att modernisera och bygga nya spår längs den 85 km långa huvudlinjen mellan Tel Aviv och Haifa och öka högsta hastigheten till 250 km/h.

Projektet kommer att innebära en blandning av nybyggnation och den befintliga linjen uppgradering. Det inkluderar nya tunnlar mellan stationerna Haifa Hof Ha-Carmel och Haifa Central och en ny parallellspår mellan Zickhron-Ya'akov, norr om Binyamina och Hadera West, som ersätter den befintliga linjen genom Binyamina.

Den 98-år gamla stationen i Binyamina kommer att stängas och ersättas med en ny station på den nya sträckan inklusive tre helt nya stationer vid Zickhron-Ya'akov, Hadera West och Or Akiva.

De nya och uppgraderade sträckorna kommer att utformas för hastigheter på 250 km/h vilket medför eliminering av alla plankorsningar. Detta kommer att minska restiden mellan Tel Aviv - Haifa från 49 till 30 minuter.

Källa: IRJ