Nederländska ProRail höjer spåråtkomstavgifter 2019

Nederländskt passagerartåg vid Amsterdams centralstation. Foto: Wikimedia, kredit: Maurits90

Den nederländska regeringen har infört nya regler som gör det möjligt för infrastrukturförvaltaren ProRail att tillämpa så kallade mark-ups, tilläggsavgifter, vid beräkningen av spåråtkomstavgifter från 2019. En extra kostnad per marknadssegment gör det juridiskt möjligt att kostnaderna för användning kommer att minskas för godstransporter enligt en tidigare föreslagen minskningen i Tyskland.

Konsekvensen av de nya reglerna är att operatörer med rullande materiel som orsakar mindre skada på banans infrastruktur eller producerar mindre bullerstörningar, betalar en lägre kostnad för användningen av banan. Dessutom kommer operatörer att uppmuntras att trafikera mer punktligt och att använda järnvägsnätet bättre.

Markeringen möjliggör för ProRail att beräkna hanterings-, underhålls- och ersättningskostnaderna för operatörerna på ett tydligt och öppet sätt. Beslutet om avgifter för användning av järnvägsinfrastrukturen ska bidra till att regeringens bidrag till förvaltning, underhåll och utbyte blir lättare att hantera och de avgifter som operatörerna betalar för spårets användning blir stabilare. Dessutom måste det skapa lika villkor för europeisk järnvägstransport.

ProRail en nederländsk regeringsorganisation som tar hand om underhåll och förlängningar av den nationella järnvägsnätets infrastruktur (inte tunnelbanan eller spårvagnen), fördelning av järnvägskapacitet och trafikkontroll. Prorail är en del av NS Railinfratrust, den holländska järnvägsinfrastrukturens ägare. 

Källa: Rail Tech