Spanska höghastighetståget tog flygets marknadsandelar 

RENFEs AVE 394 höghastighetståg mellan Barcelona - Sevilla passerar på ca 300 km / h. Bilden är tagen nära Vinaixa, Spanien. Foto: Wikipedia, kredit. David Gubler

Höghastighetsservicen mellan Barcelona och Madrid har vuxit sexfaldigt under de tio år som järnvägen har varit i tjänst.

Barcelona-Madrid höghastighetståget har haft totalt mer än 85 miljoner passagerare sedan öppningen av Camp de Tarragona-Barcelona-sträckan för 10 år sedan, och användningen av linjen ökar fortfarande.

Innan höghastighetssträckan togs i bruk, använde endast 1,98 miljoner passagerare linjen, vilket innebär att den årliga efterfrågan har multiplicerat nästan sex gånger med de nya linjerna till och från Barcelona.

När det gäller hur förbindelserna till destinationen Barcelona används, har nästan 66 miljoner människor rest från Barcelona till Madrid på höghastighetståg, nästan 11 miljoner passagerare använde tjänster mellan Barcelona - Baskien, Navarra, Galicien och Castilla y León och drygt 9 miljoner kunder utnyttjade förbindelserna mellan Barcelona och Andalusien.

Ökningen av kundantalet längs denna järnvägskorridor har gjort det möjligt för Ave-tjänster att nå en marknadsandel på 63 procent jämfört exempelvis med flyglinjen Madrid-Barcelona.

Med tanke på effekterna på klimatförändringar, föroreningar och olycksfrekvenser har man räknat ut att 1,3 miljarder euro har sparats under 10 år av höghastighetsbanans verksamhet. Miljön har sparats 4,2 miljoner ton koldioxid, som omräknat i energiförbrukning är lika med nästan 1 miljon ton olja.

Forskningsresultat visar att resandeprofilen för Madrid-Barcelona-korridoren ligger mellan 35 och 44 år med 13 resor per år i genomsnitt per person.

Källa: Global Railway Review