CP Rail: NAFTA- upplösningen en begränsad risk

CP Rail meddelade nyligen att järnvägsbolagets omsättning för fjärde kvartalet 2017 ökade med fem procent. Foto: Wikipedia, kredit: David R. Spencer

Den kanadensiska järnvägsoperatören Canadian Pacific Railways VD och koncernchef Keith Creel tog upp Donald Trumps beslut att riva upp handelsavtalet NAFTA i samband med bolagets årsmöte nyligen i Calgary.

Den potentiella demonteringen av NAFTA oroar många kanadensare på grund av dess inverkan på den övergripande nordamerikanska ekonomin, men dess direkta följder för den kanadensiska järnvägsoperatören Pacific Railway (TSX: CP) skulle vara begränsade, sade vd Keith Creel.

Transportanalytiker har uppfattat slutet på nordamerikanska frihandelsavtalet, som enligt USA: s president Donald Trump måste upplösas, som en av de största riskerna för kanadensiska järnvägar i framtiden. Förhandlingar om att modernisera avtalet pågår sedan flera månader i Montreal.

- Trettio procent av vår verksamhet är gränsöverskridande, men den här siffran överträffar vår verkliga transportvolym, sa Creel.

- Vårt gränsöverskridande gods består främst av jordbruksprodukter - saker som spannmål, potash, gödselmedel, kemikalier. Verkligheten är USA är starkt beroende av dessa råvaror som vi skickar söderut för att stödja grannlandets övergripande ekonomi.

St. Louis-baserad analytikern och amerikanaren, Dan Sherman från företaget Edward Jones sa att han instämmer med Creel.

- Vi behöver skogsprodukter och potatis. Dessa saker är viktiga för oss, säger Sherman.

- Så vi kommer förmodligen att fortsätta köpa dessa produkter från Kanada, och även om priset stiger på grund av Trumps pålagor, kommer det knappast att göra någon skillnad.

CP Rail meddelade nyligen att järnvägsbolagets omsättning för fjärde kvartalet 2017 ökade med fem procen till 1,71 miljarder dollar från 1,64 miljarder dollar under samma period för ett år sedan, med hjälp av förbättrade serviceerbjudanden och strategiska partnerskap med kunder.

Bolaget säger även att nettoresultatet steg till 984 miljoner dollar under de senaste tre månaderna från 384 miljoner dollar året före. Det berodde främst på en avsättning på 527 miljoner dollar redovisade uppskjutna skatteinkomster från amerikanska skattereformen som antogs i december 2017, vilket utjämnades genom nya kanadensiska skatteökningar i Saskatchewan och British Columbia.

Källa: CP Rail