Japan startar tester med vätgaståg

Foto: WillidaUTC/Wikimedia Commons

Efter Tyskland hoppar Japan på ”vätgaståget”. Nippon Railways forskningsavdelning RTRI har börjat tester med vätgasdrivna tåg, uppger sajten Breezcar. Tågen är främst avsedda för områden på landsbygden där järnvägen inte är elektrifierad.

Förra året undertecknade Alstom en avsiktsförklaring om att förse Tyskland med 14 bränslecellståg.

I Japan har forskning på bränslecellsteknik för tåg, som gör det möjligt att producera el från vätgas, pågått sedan början av 00-talet. Först nu bedöms tekniken bedöms vara kommersiellt gångbar, vilket mycket har att göra med att kostnaderna för att tillverka bränsleceller minskat.  

I en nästa fas kommer RTRI testa de vätgasdrivna tågen med passagerare ombord.

En fördel med vätgasdrivna tåg är att man slipper luftledningar för kraftförsörjningen och kan då undvara  kostsamt underhålls- och reparationsarbete av dem, vilket enligt Nippon Railways även bidrar till mer  punktlig trafik.