Bane Nor presenterar planer för dubbelspår mellan Trondheim och Stjørdal

Bild: Bane Nor

Järnvägsdirektoratet bestämmer om och när arbetena startar

Planerna på ett dubbelspår mellan Trondheim och Stjørdal innebär byggandet av en lång tunnel mellan Ranheim och Hommelvik och att Ranheims station flyttas till Kruskajordet. Nu ska kommunerna i Trondheim, Malvik och Stjørdal börja behandla förslaget i en konsekvensbedömning. Trondheim och Malvik kommer också att överväga förslaget till en kommunal uppdelningsplan för sträckan Leangen - Hommelvik, där fyra alternativa spår har presenterats.

En kommunal uppdelningsplan innehåller allmänna principer för den framtida utvecklingen av nya dubbeltåg och innefattar val av spårkorridorer. Konsekvensbedömningen beskriver också projektets effekter på miljön och samhället i stort och ger den nödvändiga grunden för att rekommendera valet av en korridor.

– Det är först när kommunerna har antagit de dubbelreglerade regleringsplanerna som det är möjligt att säga exakt hur den enskilda egendomar kommer att påverkas, säger Torun Hellen, projektledare på Bane NOR.

Det är det norska järnvägsdirektoratet som bestämmer om och när man ska börja med arbetet. Byggandet av ett nytt dubbelspår är inte en prioritet i den Norska nationella transportplanen för perioden 2018-29.