Iran satsar på järnvägselektrifiering med kinesisk och rysk hjälp

Siemens tågsätt lastas av i iranska kuststaden Shahid Rajais hamn. Foto: Wikimedia, kredot: Hamid Hajihusseini

Iran har beslutat att elektrifiera landets järnvägsnät nu när det internationella handelsembargot har luckrats upp.

Färska mediarapporter om att Världsbanken skulle bidra med en miljard till denna uppbyggnad grundades dock på felaktig information.

- Världsbanken har för närvarande inga projekt som genomförs i Iran och vi planerar inga projekt i landet, meddelade bankens presstalesperson nyligen.

Irans första stora elektrifieringsprojekt gäller den 925 kilometer långa huvudsträckan mellan Teheran och Mashhad, vars planer har legat på bordet i sedan 2012.

Det senaste ekonomiska stödet, däribland från det tyska företaget Siemens, har dock beviljats efter upphävandet av handelssanktioner mot den islamiska republiken. Sanktionerna trädde i kraft år 2006 efter att Iran vägrade att stoppa sitt uranberikningsprogram.

De två första investerarna, som ”har kastat sina hattar in i ringen”, enligt ett iranskt talesätt, är Kina och Ryssland.  Dessa länder är beredvilliga att hjälpa Iran att uppnå sin ambition att förkorta restiden till hälften mellan Teheran och Mashhad till sex timmar och skapa tekniska förutsättningar för transport av 10 miljoner ton järnvägsgods per år före 2032.

Kina presenterade ett finanspaket finansierat av ett konsortium av företaget, China National Machinery Import and Export Corporation (CMC), för elektrifieringsutrustning och rullande materiel i juni 2014, medan Rysslands järnvägar konstruerade ett elektrifierings-, räls- och signalprogram på 1 miljarder dollar i november 2015 för elektrifiering av linjen mellan städerna Garmsar och Gorgan.

Angående den ryska affärsuppgörelsen, som beslutades officiellt i mars 2017, sade chefen för den islamiska republiken Irans järnvägar, Yusef Gheranpasha att ”projektet befinner sig i en genomförandefas och blir färdigt inom tre år."

Den kinesiska affärsuppgörelsen gjordes känd officiellt av president Hassan Rouhani, en månad efter det att sanktionerna upphävdes, i februari 2016.

Förutom de utlovade 1,5 miljarder dollar, som gäller för Kina-Iran-avtalet, kommer kommer beloppet att förstärkas genom ytterligare 200 miljoner dollar från Iran, av Bank of Industry and Mines, vars verkställande direktör Ali Ashraf Afkhami, betättade för Teheran Times, att avtalet hade skrivits under "efter 16 månader av fortlöpande förhandlingar" med den kinesiska banken, Export-Import Bank of China.

Källa: Tehran Times