Västmetrostationerna i H:fors höjde bostädernas värde

Västmetrostation Hagalund i Helsingfors, Finland. Foto: Wikipedia, kredit: Otto Karikoski

Priserna på bostäder i närheten av den finländska huvudstadens västmetrostationer steg med drygt 4 procent i genomsnitt från byggstarten av metron 2010 till och med 2016. 
Vid vissa enskilda stationer steg värdet på bostäder med mellan 12 och 30 procent. Och det finns inga tecken på att priserna är på väg neråt, skriver Helsingforstidningen HBL.

En undersökning som Helsingfors stadskansli gjort visar att priset på bostäder som finns inom en radie på 800 meter från närmaste västmetrostation steg mer än priset på bostäder längre bort. Ökningen är fyra procent från byggstarten 2010 till och med 2016 – drygt ett år innan trafiken började. I snitt betyder det 160 euro­ per kvadratmeter.

Värdet på bostadsbeståndet kring metrostationerna har ökat med 300 miljoner euro. Det här gäller drygt 28 000 boende fördelade på 1,7 miljoner bostadskvadratmeter. Grunden till analysen utgörs av en statistik från fastighetsförmedlarnas centralförbund. Undersökningen visar inte hur priserna på hyresbostäder utvecklats. 

I hela Esbo och Grankulla har priset på bostäder mellan åren 2010 och 2017 stigit med 12 procent. Till exempel i Hagalund har prisutvecklingen gått raskt uppåt. Det gäller också prisutvecklingen på bostäder som är belägna längre än 800 meter från stationen. När en bostad i Hagalund i medeltal kostade 3 800 euro per kvadratmeter 2010 är motsvarande summa 2017 över 4 900 euro. På hela Drumsö har priserna på bostäder stigit med 30 procent på sju år.

Källa: HBL