Västmetrons åtta stationer ur ett arkitektoniskt och konstnärligt perspektiv

Bilden visar Mattby-stationens västra ingång till perrongen. Foto: Västmetron. Kredit: M. Wirman.

När passagerartrafiken på Helsingfors västmetrosträcka mellan Gräsviken och Mattby öppnades togs åtta nya stationer i drift. 

Förutom de moderna tekniska systemen som garanterar stationernas funktionalitet och säkerhet tog den arkitektoniska planeringen ända från början även hänsyn till de olika användargrupperna, stationernas läge och belysningen. 

Var och en av de åtta stationerna bildar en egen unik helhet vars underjordiska gångar för en dialog med omgivningen på markytan och dess särdrag.

Den finländska huvudstadens tunnelbaneföretag Länsimetro Oy och staden Esbos Stadsevenemang har i samarbete producerat videoserien DESIGN. TUNNE. METRO. i åtta delar som tar med tittaren på en inspirerande metroresa från Drumsö till Mattby och ger en djupare inblick i metroarkitekturen.

I videofilmerna berättar journalisten Riku Rantala bland annat hur den kulturhistoriskt betydande lindallén i Otnäs beaktades i planeringen, hur det ikoniska, rivna vattentornet på Drumsö syns på metrostationen och varför stationen i Hagalund skimrar i vitt.

För användarna är metron ett alldagligt transportmedel och videoserien vill rikta blicken mot estetiken och de små, genomtänkta detaljerna på denna vardagliga estrad. Västmetrons stationer är kulturobjekt som är öppna för alla invånare.

Du kan titta på videorna DESIGN. TUNNE. METRO. med Riku Rantala som guide, men tyvärr är videorna bara på finska, trots att tiotusentals finländare med svenska som modersmål bor längs Västmetrons förlängning. 

Stadsevenemang Esbo: www.espoo.fi/kaupunkitapahtumat 
Presentation av metrostationerna: www.lansimetro.fi/sv/stationer/