Biltrafiken minskade i Helsingfors sedan västmetron startade

Även om effekten av den nya metron inte har klarnat fullständigt ännu, är det däremot klart att metron har överträffat förväntningarna. Foto: HSL Info

Under den första veckan med matartrafik körde i genomsnitt sex procent färre bilar på den finska huvudstadens centrala motorväg Västerleden, jämfört med läget då metron inte ännu börjat köra västerut från stadskärnan.

Den nya ändstationen i Mattby har blivit en av de metrostationer som har den största trängseln. På morgnarna måste passagerarna köa till rulltrapporna ner till perrongen.

Baserat på siffror, som mätts vid Trafikverkets mätpunkt på Hanaholmen, har nättidningen Svenska Yle räknat ut förändringen i trafiken på Västerleden.

Under årets andra vecka, då arbets- och anslutningstrafiken startade på allvar, körde 50 687 bilar i genomsnitt på Västerleden varje vardag.

Under oktober och november hösten 2017, det vill säga innan metron startade, körde 53 901 bilar i genomsnitt längs Västerleden varje vardag.

Den senaste tiden har bilarna varit sex procent färre än under hösten innan. Höstlovsveckan ingår inte i materialet.

Endast en liten del av alla Esbobor bor längs metrolinjen. De flesta är beroende av den så kallade matartrafiken som matar passagerare till metron.Enligt kommunala trafikbolaget HRT:s uppskattning skulle metron komma att användas av omkring 60 000 personer.

De faktiska siffrorna för den första veckan i januari är 75 000 resenärer per vardag. Det är 25 procent mer än förväntat.

HRT uppskattar att under den andra veckan hade passagerarantalet stigit till 80 000 per vardag.

Källa: Svenska Yle