TX logistik expanderar i Schweiz

Servicen kommer att köras via både Gotthard- och Lötschbergkorridorerna, som betjänar tyska, belgiska och nederländska marknaderna. Foto: TX-Logistik

TX Logistik, ett dotterbolag till FS-järnvägsoperatör Mercitalia, kommer att tillhandahålla extra potential för företagets verksamhet i Schweiz den 10 december då bolagets nyetablerade schweiziska dotterbolag startar sin nya schweiziska korridortjänst mellan Italien och Nordeuropa.

I den första fasen av driften kommer TX Logistik att driva cirka 40 tåg per vecka längs en sträcka som förbinder Pomezia, Melzo och Milan Smistamento terminaler som kommer att kopplas till Mannheim och Duisburg i Tyskland, Liegi i Belgien och Venlo i Nederländerna.

FS investerar mer än 1,5 miljarder euro i sin logistikverksamhet i syfte att öka intäkterna till 2,1 miljarder euro år 2026.

Förra november beställde Mercitalia Rail och TX Logistik upp till 125 Traxx lokomotiv hos Bombardier Transportation.