De bygger deletapp Korsvägen i Västlänken

Västlänken är en kommande regionaltågstunnel under centrala Göteborg. Karta: Trafikverket

NCC Sverige AB och tyska Wayss & Freytag Ingeniurbau AG har tilldelas uppdraget att bygga deletapp Korsvägen i Västlänken. Kontraktet är värt 3,8 miljarder kronor och byggstart sker under våren 2018. Det skriver Trafikverket på sin nyhetsportal.

Västlänken är en cirka 8 km lång pendel- och regiontågförbindelse varav drygt 6 km i tunnel, under centrala Göteborg. Nya stationer anläggs vid Haga och Korsvägen samt en ny stationsdel vid Göteborgs Central. Bygget beräknas pågå 2018-2024.
Entreprenaden för deletapp Korsvägen är en av fem huvudentreprenader i Västlänken. Tidigare har konsortiet Gülemak, Astaldi och Segermo tilldelats deletapp Haga. Sedan tidigare har NCC ett ECI-kontrakt (Early Contractor Involvement) för deletapp Centralen, fas ett projektering. Anbudsförfrågan för deletapp Kvarnberget skickas ut 4 december med sista anbudsdag 23 april. Entreprenad BEST (Bana, El, Signal och Tele) kommer att gå ut på anbud i början av 2019, skriver Trafikverket. 

Deletapp Korsvägen är cirka 3,2 kilometer lång. Den här delen av Västlänkens tunnel sträcker sig från Landala, via Korsvägen, Örgryte/Jakobsdal och ansluter i Almedal till befintliga spår. Tunneldelarna i berg består av en spårtunnel och en parallell service- och räddningstunnel. Tre avsnitt utförs med betongkonstruktioner i lera; här grävs schakt. Under mark vid knutpunkten byggs station Korsvägen med tre uppgångar. Stationen byggs med en plattform och två spår, med förberedelser för ytterligare två spår och en plattform. Byggtiden för deletappen är sex år.

- Vid anbudsprocessen har vi lagt stor vikt vid hur entreprenörerna valt att genomföra bygget och en jury har utvärdera förslagen. Anbuden har utvärderats på både deras planerade genomförande och pris, säger Bo Larsson, projektchef för Västlänken på Trafikverket.

För upphandlingen har så kallad prekvalificering tillämpats. Det har enligt Trafikverket varit stort internationellt intresse. Nio företag ansökte om att få lämna in anbud och efter Trafikverkets urval fick fem gå vidare. Av dessa fem, valde tre att lämna in anbud.
Trafikverkets beslut kan överprövas i tio dagar efter tilldelning i enlighet med lagen om offentlig upphandling, därefter kan kontrakt tecknas.
Källa: Trafikverket