Fler än väntat åker Helsingfors förlängda Metro

Helsingfors Metro är världens nordligaste tunnelbana. Den ligger cirka 20 kilometer nordligare än tunnelbanan i St. Petersburg. Foto: Helsingforsregionens trafikbolag HRT

Antalet resenärer som åkte metro när den nya västliga linjen öppnades den 18 november har visat sig vara mycket större än vad Helsingforsregionens trafik först uppskattade, skriver Svenska Yle.

Premiären för metron västerut lördagen den 18 november lockade 337 000 resenärer, inte 220 000 som trafikbolaget HRT först hade uppskattat.

Också de följande dagarna var antalet resenärer stort. Under andra dagen efter öppnandet hade metron 205 000 påstigningar.

På måndagen den 20 november, alltså den första vardagen efter att den nya metrosträckan öppnades för allmänheten, åkte 300 000 med metron. Det är 55 000 fler passagerare än under vardagarna veckan innan.

Metroförarna har dock inte varit helt nöjda med de nya metrotågen.

Exempelvis är metrons sidospeglar så smala att förarna har svårt att se om någon är i fara att bli i kläm mellan dörrarna.

Dessutom saknas det toaletter i pausrummen på de nya stationerna.

HRT:s vd Ville Lehmuskoski lovar förbättringar, enligt Svenska Yle. Han säger att problemen beror på att tågen planerades då det ännu fanns planer på att automatisera metron. Förarhytterna har lagts till i efterhand.

Fortsättning på Västmetron är redan under byggnad

Under nästa decennium fortsätter metrobanan från Mattby till Stensvik vilket betyder fem nya stationer och sju kilometer lång förlängning av banan. Den andra fasen i byggandet av Västmetron har redan startats med schaktningsarbeten. I samband med den andra fasen kommer det att byggas också en ny underjordisk metrodepå till Mossberget.