Gunnebo levererar biljettspärrar till indisk tunnelbana

Gunnebos vd och koncernchef Henrik Lange. Foto: Gunnebo

Genom ett strategiskt partnerskap med SC Soft ska Gunnebo-koncernen leverera biljettspärrar till en av de längre tunnelbanelinjerna i Indien. Biljettspärrarna validerar biljetter automatiskt och hindrar biljettsmitare. De kommer även konfigureras för att acceptera ”National Common Mobility Card” – ett biljettsystem som introducerats över hela Indien som standard för att betala inom kollektivtrafiken.

I projektet samarbetar Gunnebo med SC Soft, ett företag vars erbjudande inkluderar helhetslösningar för kollektivtrafiken och som kommer vara ansvariga för underhållet av biljettspärrarna.
God pålitlighet, låg totalkostnad för ägarskap över tid samt produktion i Indien var skälen som gjorde att slutkunden valde Gunnebos biljettspärrar. Valet är i linje med regeringens initiativ ”Made in India” som syftar till att lyfta fram lokal produktion.
- Detta är ett viktigt projekt för oss inom tunnelbanesegmentet, säger Gunnebos vd och koncernchef Henrik Lange.
- Genom att etablera oss som en leverantör av biljettspärrar av högsta kvalitet i Indien, hoppas vi sätta en standard som övriga nationella tunnelbanor kommer att följa.