Brobyggaren Sund & Bælt använder spårvagnar för transport

Nya spårvagnar för danska brobyggare vid Stora Bältbron. Foto: Sund - Bælt

Danska brobyggnadsföretaget Sund & Bælt köpte nyligen nya spårvagnar (monorails), som transporterar tung utrustning inom bron.

År 2016 beslutade Sund & Belt att investera i nya spårvagnar, eftersom de gamla spårvagnarna var gamla och utslitna. Det innebär att brobyggarna kan nu transportera även extra tunga varor med spårvagnarna genom Stora Bälts länkbro (Østbroen).

- Därmed stör vi inte trafiken på bron när vi transporterar tung utrustning i bron i stället för på vägen. Våra medarbetare behöver inte flytta alla verktyg och komponenter, utan de kan frakta flera ton material genom brons trånga gångar, säger Christian Skovgaard Andersen, projektledare för Sund & Bælt Holding A / S

Stora Bältbron är en motorvägs- och järnvägsförbindelse över Stora Bält i Danmark, mellan Fyn i väst och Själland i öst.

Christian Skovgaard Andersen reste till Sheffield, England, för att testa om spårvagnarna fungerade och levde upp till Sund & Belts behov innan de transporteras till Danmark.

- Vi testade bland annat huruvida alla sensorer fungerade ordentligt och om dörrarna kunde öppnas och stängas. Viktigt var också att spårvagnarna med för mycket vikt inte föll ner från rälsen och om de bromsade ordentligt. Därför lastades vagnarna med fyra stora järnblock på totalt ett ton, och efter några justeringar fungerade allt som det skulle, säger Christian Skovgaard Andersen.

I slutet av oktober skickas spårvagnarna till Danmark. Sedan kommer de att installeras så att de är i full drift vid Stora Bälts brobygge under december 2017.

Källa: Brobyggaren Sund & Bælt