Nu ska arkitekterna ge förslag på nya Varbergs station

Befintliga järnvägsstationen i Varberg. Foto: Wikipedia / Wolfgangus Amadeus

I samband med projekt Varbergstunneln ska stationsområdet i Varberg också utvecklas och det inkluderar en ny stationsbyggnad. Jernhusen, som äger stationen och stationsområdet, kommer driva utvecklingen i samverkan med Varbergs kommun, Hallandstrafiken och Trafikverket. Jernhusen har nu bjudit in arkitektkontoren Abako Arkitekter och OkiDoki Arkitekter till det parallella uppdraget. 

- Stationsområdet är en viktig och central mötesplats och bytesplats för många resenärer och besökare. Vi vill skapa en modern station som gör valet att resa kollektivt enklare. Bra service samt en trevlig och trygg stationsmiljö är viktigt för resenärerna, säger Hans Waldén, affärsutvecklare på Jernhusen.

Stationsområdet är en viktig länk mellan stadskärnan och den nya stadsdelen Västerport.
- Stationsområdet är en viktig pusselbit i det växande Varberg, ett nav som kopplar samman den befintliga staden med Västerport. Stationen blir en ny spännande mötesplats för staden och ska bli en funktionell och attraktiv bytespunkt, säger Karin Sjödin, landskapsarkitekt i kommunens stadsutvecklingsprojekt.
Resultatet ska slutredovisas den 22 november och bedömas av en grupp bestående av representanter från Jernhusen, Varbergs kommun, Hallandstrafiken och Trafikverket.
Källa: Jernhusen