HG Wessberg drog en lans för svensk höghastighetsbana

Deltagare i Elmia Nordic Rails nyckelseminarium om svenska höghastighetsbanor. Fr.v: Jonas Karlsson, vd, Oslo-Stockholm 2.55 AB, Lennart Kalander, Trafikverket, moderator Ulf Nyström, Karin Svensson-Smith (MP), ordförande i Riksdagens Trafikutskott, och HG Wessberg, Sverigeförhandlingen. Foto: Christer Wiik

Förhoppningarna på höghastighetsbanan är många, men är höghastighetsbanan lösningen på alla bekymmer? Frågan diskuterades på Nordic Rails nyckelseminarium under ett panelsamtal. Sverigeförhandlingens HG Wessberg gick hårt åt Trafikverkets förslag om en långsam och etappvis utbyggnad av banan.

”Om man inte får en snabb utbyggnad så fungerar inte det här systemet. Om man hade byggt Öresundsbron i den takt man fick råd, så hade den varit halvvägs byggd nu och världens dyraste badbrygga” sade Wessberg och rev ner skrattsalvor från Elmias åhörarläktare. Wessberg underströk vikten av att järnvägen måste byggas snabbt, genom att staten lånar pengar.

Som svar på seminariets huvudfråga ”Är höghastighetsbanan lösningen på alla bekymmer?” räknade Wessberg upp många delar som den inte löser – exempelvis Malmbanan, trafiken mellan Gävle och Sundsvall samt en hel del godstågsproblematik i övre Norrland. Därefter lyfte han fram fördelarna med en HH-bana och varför en sådan bör byggas och det i en rask takt.
– Vad den gör är att den tar ett första riktigt seriöst steg för att förbättra den allmänna kapacitetsbristen på våra svenska järnvägar, sade han under samtalet.
Dessutom avlastar höghastighetsjärnvägen den gamla stambanan samtidigt som Trafikverket får bättre förutsättningar att göra förbättringar på den. HG Wessberg underströk även att den nya stambanan bygger Sverige samman.
– Hela Götaland kommer att bli en gemensam arbetsmarknadsregion. Det blir fullt möjligt för en familj att bo i Jönköping, där en part jobbar i Göteborg och den andra i Stockholm. Det blir lättare för företag att anställa och människor kan enklare hitta jobb. Dessutom angriper vi för första gången klimatproblemet på riktigt. Det här är det enda sättet som vi kan hjälpa till med att uppnå de klimatmål som vi har satt upp, och i princip konkurrera ut flyget mellan Stockholm och Göteborg samt Stockholm och Malmö.

Om Sverigeförhandlingen:
Sverigeförhandlingen har på regeringens uppdrag har förhandlat fram överenskommelser och avtal med kommunerna längs den planerade järnvägen. I utbyte mot att få en station längs järnvägen har kommunerna bland annat förbundit sig till att bygga nya bostäder. En annan viktig del i förhandlingsuppdraget är att öka kollektivtrafiken, förbättra tillgängligheten och öka bostadsbyggandet i våra tre storstäder; Stockholm, Göteborg och Malmö. Totalt ska infrastruktursatsningar runt om i Sverige möjliggöra byggandet av cirka 100 000 nya bostäder.