Elmia Nordic Rail: Så ska Inlandsbanan rustas upp

Mats Portinson, infrastrukturchef på Inlandsbanan, på plats på Elmia Nordic Rail. Foto: Christer Wiik

Representanter från Inlandsbanan är på plats på Elmia Nordic Rail och presenterar här järnvägens framtid - projekt Inlandslänken, ett upprustningsprojekt för banan som innebär snabba och säkra godstransporter och moderna persontrafiksatsningar i Sveriges inland.

Mats Portinson, infrastrukturchef på Inlandsbanan, berättar att projekt Inlandslänken är ett resultat av en fördjupad studie som genomfördes hösten 2016 och som nu skapat ringar på vattnet.
- Undersökningen kom fram till att det finns en marknad för en upprustning av Inlandsbanan mellan Mora och Gällivare, säger Portinson och berättar vidare om projektet.
- Upprustningen innebär en bärighetshöjning till 22,5 ton och en hastighetshöjning till 140 km/h. För att åstadkomma detta ska banan bland annat få helsvetsat spår, makadambyte samt betongslipers istället för träslipers, Därtill ska banan få nya mötesplatser, i snitt vart 3-4 mil.

Enligt Portinson bidrar upprustningspaketet framförallt till en ökad kapacitet för godstrafiken, vilket innebär att Inlandsbanan kan avlasta Norrlands stambanor. Detta i sin tur skapar, enligt Portinson, ökat utrymme för en satsning på persontrafik på banan.
- Vi siktar på att Inlandsbanan ska vara färdigupprustad januari 2021, avslutar Portinson.

Text: Christer Wiik