Elmia Nordic Rail: Trafikverket ger svar om transportplan

Trafikverkets monter på Elmia Nordic Rail. Foto: Christer Wiik

Trafikverket, myndigheten som bildades 2010 genom en sammanslagning av Banverket och Vägverket, har varit med på Elmia Nordic Rail sedan 2011. I år har Trafikverket en gemensam monter med Trafikverksskolan och Materialservice. Myndigheten lägger i år stor kraft åt att besvara frågor om sitt nyligen framlagda förslag om den nya nationella transportplanen.

Det var i slutet av sommaren som Trafikverket presenterade sitt förslag på ny nationell transportplan. I myndighetens monter på Elmia Nordic Rail finns flera experter på plats för att svara på frågor om förslaget.
– Vi ser Elmia Nordic Rail som ett bra tillfälle att fortsätta den på många sätt omfattande dialog som vi haft med regioner, kommuner, näringsliv och andra aktörer under arbetet med att ta fram förslaget på nationell plan. Trots höjda anslag finns det självklart utmaningar, och det har krävts tuffa prioriteringar. Så vi inser att det i branschen finns frågor som vi både kan och vill besvara, säger Ulf Carlsson, kommunikatör på Trafikverket och fortsätter:
– Vi kommer att utgå från det förslag på ny nationell transportplan som vi lämnade över till regeringen den 31 augusti. Det blir med andra ord ett smörgåsbord av frågor; vad händer på järnvägsområdet, hur får vi till hållbara städer och en tillgänglig landsbygd och, inte minst, hur ser vi att ny teknik och digitalisering kommer att påverka morgondagens transportsystem.
Källa: Elmia / Trafikverket