Elmia Nordic Rail: SKF lanserar trådlöst övervakningssystem

Innan SKF Insight fanns kunde tekniken för tillståndsövervakning enbart övervaka skador efter att de uppstått. Med den nya tekniken, där avkänningen finns direkt i lagret, kan SKF övervaka skador från det att den första mikroskopiska effekten uppstår. Bild: SKF

Tåg ska vara på spåren – inte på service. Det är grundtanken bakom SKF Insight, ett nytt trådlöst tillståndsövervakningssystem, som SKF nu lanserar i Sverige på Elmia Nordic Rail. Med hjälp av en sensor kan SKF Insight tidigt upptäcka avvikande vibrationer i tågets hjulset och därmed förhindra oplanerade stopp på grund av skadade lager.

I förlängningen innebär det att tågoperatören kan planera sina serviceuppehåll bättre och får en mer effektiv underhållsbudget. 
Till skillnad från tidigare övervakningssystem kräver SKF Insight ingen processor ombord på tågfordonet eftersom all dataöverföring sker trådlöst från sensorerna till molnet, och sedan vidare till fjärrdiagnosticering. 
– Roterande lager är också viktiga känselspröt om hur övriga delar i maskin fungerar. Genom att övervaka lagren får du enormt mycket information som mjukvarusystemet analyserar. Den trådlösa sensorn plockar upp avvikelser i vibrationerna, filtrerar bort onödigt brus och skickar i sin tur precis data online för ytterligare analys om det behövs. Vi hjälper kunden med både mätning, diagnostikanalys- och åtgärdsförslag, säger Gösta Andersson PR-chef på SKF i Sverige. 
Källa: Elmia / SKF