Så mycket får Göteborgs Stad för spårvagnsfelen

Foto: Göteborgs stad

Enligt ett skiljenämndsbeslut så har spårvagnstillverkaren Ansaldobreda blivit dömda att betala Göteborgs Stad ekonomisk ersättning för fel, förseningar, bristande tillgänglighet och bristande driftsäkerhet i samband med köpet av 65 spårvagnar, av modellen M32, till Göteborg. Nu står det klart hur det totala ekonomiska utfallet blir. Det skriver Göteborgs Spårvägar på sin nyhetsportal.

Göteborgs Spårvägar skriver vidare:
”I skiljeförfarandet hade Göteborgs Stad krävt cirka 570 miljoner kronor i ersättning från Ansaldobreda. Utfallet för Göteborgs Stad blev cirka 190 miljoner kronor. Det mesta (drygt 140 miljoner) av detta belopp är ersättning för att alltför få vagnar har kunnat gå i trafik (”bristande tillgänglighet och driftsäkerhet”).
Ansaldobreda hade, i sin tur, i skiljeförfarandet krävt cirka 490 miljoner kronor i ersättning för extraarbete, incitament, obetalda fakturor samt skadestånd. Utfallet för Ansaldobreda blev cirka 140 miljoner kronor men i detta belopp ingår krav på cirka 70 miljoner kronor som Göteborgs Stad redan tidigare hade accepterat men ännu inte betalat ut. Det sammanlagda och totala ekonomiska utfallet av skiljedomen för Göteborgs Stad blir därför ett plus på cirka 120 miljoner kronor”.

– Utfallet av domen är klart till Göteborgs Stads fördel. Utan ett skiljedomsförfarande hade vi inte fått ett slut på tvisten och riskerat att inte få någon ersättning överhuvudtaget. Och viktigast av allt är att vi nu har tagit kontroll över alla vagnarna, får ut dem i trafik och fortsätter utveckla kollektivtrafiken, säger Stefan Eglinger, trafikdirektör Göteborgs Stad.

Johan Nyhus, ordförande (S) trafiknämnden Göteborgs Stad har tidigare kommenterat domen:
– Detta är en upprättelse för göteborgarna och andra som reser med våra spårvagnar då domen innebär att Ansaldobreda får ta ansvar för det de inte har levererat, säger Nyhus.
Källa: Göteborgs stad