Trafikverket om tågens punktlighet i augusti

Foto: Christer Wiik

Jämfört med föregående månad så är punktlighetsresultatet för augusti en försämring med 1,7 procentenheter. Men så är det även en uppgång för antalet framförda tåg och antalet producerade tågkilometer med ungefär 10 procent jämfört med juli.  Det meddelar Trafikverket som sammanställt statistik över de svenska tågen punktlighet under augusti månad.

Efter en julimånad med hög punktlighet visar resultatet för augusti en liten nedgång, 90,9 procent av tågen kom i tid. En faktor är att tågtrafiken under augusti ökat med 10 procent, skriver Trafikverket.

Under perioder när det körs färre tåg blir det mindre konsekvenser med följdförseningar på andra tåg när det uppstår störningar i tågtrafiken, jämfört med perioder där det körs fler tåg. Därför kan det vara en av förklaringarna till något sämre punktlighet.
Punktlighetsresultatet för hela år 2017 hittills (januari – augusti), är 90,7 procent, och enbart augusti är 90,9 procents punktlighet vilket alltså är något bättre. Punktligheten för 2016 (hela året) var 90,1 procent.

Trafikverket skriver vidare:
Sedan den 10 juli har spårkapaciteten i Stockholmsområdet utökats i och med invigningen av Citybanan. Vi förväntar oss att den utökade spårkapaciteten på sikt ska innebära en mer robust och punktlig tågtrafik, både för pendeltågen i Stockholmsområdet och för fjärrtågen som går ut i landet. Tack vare Citybanan blev avstängningen av ett spår ovan jord – ett av spåren på den så kallade Getingmidjan – möjlig, för att kunna göra nödvändiga banarbeten på de gamla spåren.
”Den 8 december kommer vi åter att få full effekt av den utökade spårkapaciteten i Stockholmsområdet”, skriver Trafikverket.

Av enskilda händelser som negativt påverkat punktligheten under augusti kan här nämnas:
* Kontaktledningsupprustning på Västra Stambanan på sträckan Stenstorp – Falköping 1-31 augusti.
* Banupprustningsarbeten på sträckan Stockholm C – Stockholm Södra (Getingmidjan) 1-31 augusti.
* Utökade gränskontroller för resenärer vid Hyllie station 1-31 augusti.
* Nedriven kontaktledning vid Sköldinge – Flen på Västra stambanan 11 augusti.
* Signalanläggningsfel vid Göteborgs C 21-22 augusti.
* Spårfel / hastighetsnedsättning på sträckan Lund – Kävlinge 17-31 augusti.
Källa: Trafikverket