Fortfarande oklart när H:fors Västmetro startar

I väntan på Västmetron. Ursprungligen skulle granskningen av Helsingfors Västmetro vara klar i augusti och resultaten skulle presenteras för stadsborna senast i september. Esbopolitikerna beslöt om granskningen i november 2016 och förnyade kravet på våren då det var klart att den utredning som Västmetrobolaget gjort sekretessbeläggs. Bild: Västmetron

Specialrevisionen av västmetroaffären blir inte klar i september och det är fortfarande oklart när västmetron startar, berättar finländska sändaren YLE till tidningen HBL.

Granskningen av metroaffären dröjer. Revisorerna har arbetat sedan sommaren och fortsätter att göra det åtminstone till den 16 oktober då koncernsektionen vid Esbo stadsstyrelse får nästa rapport. – Jag tänker nu så att revisorerna vänder på allt och att det är därför som resultaten dröjer, säger koncernsektionens ordförande Maria Guzenina (SDP).

I slutet av april motiverade koncernsektionen sitt beslut så här: Det är viktigt att offentliggöra korrekt information om kostnaderna och byggtidtabellen som inte hållit. De här sakerna är inte affärshemligheter utan något som utomstående utredare granskat.

HBL har i juni lämnat in besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvären gäller metrobolagets utredning om orsakerna till förra sommarens fiasko. Enligt besvären är utredningen en offentlig handling då den ingår i det material som de av staden anlitade specialrevisorerna tittar på.

I oktober får metrobolaget en ny styrelse. Den gamla beviljades ansvarsfrihet i maj utan större diskussion.

– Tanken är att styrelsen är med och tar del av granskningsresultaten. Sedan utser vi en ny styrelse, säger Maria Guzenina.

Västmetrobolaget och Helsingfors stads trafikverk HST avrundade veckan med ett gemensamt pressmeddelande. Av det framgår att det är problem med att samköra system som är gemensamma för det gamla och det nya banavsnittet.

Koncernsektionen i Esbo fick på måndagen en färsk lägesrapport. Maria Guzenina har ingenting nytt att berätta.

– Vi vet inte när västmetrons passagerartrafik börjar, säger hon.