SJ: Tågresandet mellan Karlstad och Göteborg ökar

Göteborg C. Foto: Christer Wiik

Under sommaren har resandet med SJs tåg mellan Karlstad och Göteborg ökat med åtta procent jämfört med föregående år. Starkast var ökningen i vecka 32 med hela 14 procent. Den positiva trenden är stabil med en sammanlagd ökning från årsskiftet på sex procent. Det skriver SJ i ett pressmeddelande.

Det är främst resandet mellan Karlstad och Göteborg som ökar, även om ett ökat resande sker över hela linjen. Det finns flera orsaker till den stadiga reseökningen. Tågresan mellan Karlstad C och Göteborg C tar bara två och en halv timme medan Google uppskattar bilresan till 3 timmar och 17 minuter.

-Det är inte bara den korta restiden som ligger bakom det ökande resandet. Många kunder uppskattar också att restiden går att använda till arbete, studier eller nöjen eftersom alla tåg har Wi-Fi, säger Anders Larsson, SJs affärschef för linjen Karlstad-Göteborg.
Det går dagligen åtta tågavgångar i varje riktning och körs med moderna tåg Regina X52E med första klass och kiosk. SJ trafikerar linjen i samarbete med Västtrafik och Värmlandstrafik.
-Effektiv tågtrafik kan binda ihop och utveckla regionen som inget annat transportslag. Koldioxidutsläppen är nära noll och ska vi klara transportsektorns miljömål är ett ökat tågresande nödvändigt, säger Anders Larsson.
De senaste 12 månaderna har tågen mellan Karlstad och Göteborg haft en punktlighet på strax under 90 procent.