Skånska MP-politiker besökte spårvägsprojekt i Europa

Besök i Freiburg. Annika Román, kommunalråd i Helsingborg, Anders Törnblad, vice ordförande i tekniska nämnden i Malmö och Emma Berginger, kommunalråd i Lund. Foto: Miljöpartiet Malmö

Tre miljöpartistiska kommunpolitiker från Lund, Malmö och Helsingborg deltog nyligen i Spårvagnsstädernas studieresa till städerna Karlsruhe, Strasbourg och Freiburg.

Emma Berginger, kommunalråd i Lund, Annika Román, kommunalråd i Helsingborg och Anders Törnblad, vice ordförande i tekniska nämnden i Malmö, är nu alla tre angelägna om att planeringen för spårväg i de respektive städerna går vidare.

Malmö, Lund och Helsingborg är alla med i projektet SPIS (Spårvagnar i Skåne), men det är bara i Lund som projektet än så länge lett till att en spårväg faktiskt håller på att realiseras.

– Vi bygger nu spårvägen mellan Lund C och ESS, men jag tycker att det är mycket viktigt att vi nu i samband med översiktsplanearbetet pekar ut var framtida spårväg i Lund ska gå, säger Emma Berginger, kommunalråd (MP) i Lund.

– Det skulle vara en styrka om såväl Malmö som Helsingborg också kan ta steget att bygga spårväg, säger Anders Törnblad, vice ordförande (MP) i tekniska nämnden i Malmö.

– Förutom det klimatsmarta så blir det så uppenbart vilka sociala, kulturella och ekonomiska värden väl utbyggd spårvägstrafik i mellanstora städer skapar. Jag tror också att de stärkta planerna på en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör kommer att aktualisera frågan om spårvagnar i Helsingborg ytterligare, säger Annika Román, kommunalråd (MP) Helsingborg.

De tre spårvägssystemen som har studerats är olika till sin karaktär:
I Karlsruhe finns ett välutbyggt spårvägsnät där vissa spårvagnar är så kallade duospårvagnar som kan köra både på spårvagnsspår och det nationella järnvägsnätet. På så sätt gör de det möjligt att pendla utan byten.

I Strasbourg har man sedan 90-talets början byggt ett helt nytt spårvägsnät med flera linjer. Här har spårvägen bidragit till att göra centrum mer bilfritt. Strasbourg har satsat på en väldesignad spårvagn med stora fönster, vilket uppskattas av allmänheten.

I Freiburg är spårvägen en bärande del av stadsutvecklingen och det har varit viktigt att spårvägen ska komma före byggnation och exploatering. På så sätt har man kunnat minska behovet av biltrafik.