Amtrak inför ny säkerhetsteknik på amerikanska stambanor

Amtrak-tåg på väg genom mellanvästern. Foto: Pixabay

AMTRAK kommer att utrusta cirka 310 dieseldrivna lokomotiv med positivtestkontroll (PTC) -teknik senast den 31 december 2018, som är den federala tidsfristen.

För att uppnå detta mål har Amtrak tecknat ett avtal med Rockwell Collins för att genomföra ARINC RailwayNet- tjänsten, en databas, ett meddelandeprogram och applikationsplattform för att uppfylla PTC-krav.

RailwayNet kommer att tillåta att Amtraks nationella dieselelektriska lokomotivflotta får anslutas till PTC-system på USA:s stambanor. Enligt avtalet kommer Rockwell Collins att göra rullande materiel redo för drift på 19 järnvägslinjer. Detta omfattar både pendlare och fraktlinjer som ansvarar för Amtrak-tjänster, inklusive statsfinansierade rutter i öst och i mellanvästern.

Amtrak har goda erfarenheter av införande av PTC- system. I december 2015 aktiverade Amtrak avancerade Advanced Enforcement System (ACSES), version av PTC för nordöstra korridoren (NEC) mellan New York och Washington, DC. ACSES-systemet har använts på NEC: s nordligaste del, mellan Boston och New Haven, Connecticut, sedan 2000.

Incremental Train Control System (ITCS), en annan version av PTC, har använts sedan 2002 längs 156 km lång Amtrak-ägda expressträcka i Michigan och Indiana på Chicago-Detroit- linje. I början av 2016 aktiverade Amtrak ACSES-systemet på den 167 km långa sträckan mellan Philadelphia - Harrisburg, en förlängning av NEC.