Bombardier levererade Israels första ellok

Lokomotiven ska enligt specifikationen kunna dra upp till åtta dubbeldäck- eller 12 enkeldäcksvagnar med högsta hastighet på 160 km/h. Foto: Bombardier

Det första av totalt 62 ellok av typ Traxx AC ellok, som Bombardier Transportation bygger i Kassel i Tyskland för Israel Railways, ISR, anlände till Port Kishon i Haifa den 28 augusti och transporterades sedan på järnvägen till det israeliska företagets verkstad.

ISR har ännu inga elektrifierade linjer, men just nu installeras 25 kV 50 Hz - utrustning på flera linjer. En del av den direkta sträckan A1 till Jerusalem nära Latrun kommer att användas för provning och idrifttagning.

ISR inledde ett anbudsförfarande i juli 2014 för leverans av mellan 62 och 78 lokomotiv som en del av landets elektrifieringsprogram.

Alstom, Bombardier, CAF, CNR, CSR, Hyundai Rotem, Siemens och Škoda Transportation lämnade intresseanmälningar. Fyra offerter mottogs, och Bombardier och Alstom valdes ut för slutförhandlingar. I augusti 2015 fick Bombardier uppdraget att leverera 62 lokomotiv värda 1 miljarder shekel från företagets Kasselanläggning, med möjlighet att beställa ytterligare 32.