Över 1,5 kilometer rulltrappor installerade på Crossrails stationer

Rulltrappan högst upp i stationen Tottenham Court Road. Foto: Crossrail
Stationen Canary Wharf. Foto: Crossrail
Stationen Custom House. Foto: Crossrail

17 rulltrappor är nu färdiginstallerade på Elizabeth line  eller Crossrail i London. Stommen till ytterligare 37 rulltrappor är färdigbyggda på stationerna Paddington, Bond Street, Tottenham Court Road, Farringdon och Liverpool Street.

Totalt kommer 81 rulltrappor att installeras på pendeltågsnätets nio nya stationer mellan Paddington och Woolwich. Samtliga nio stationer får dessutom hissar och alla Crossrails 40 stationer får plant insteg till pendeltågen.

Den längsta rulltrappan byggs i Bond Street, en 60 meter lång rulltrappa som tar resenärerna drygt 25 meter ner under mark. Som jämförelse finns Sveriges längsta rulltrappa finns i tunnelbanestationen Västra skogen i Stockholm och den är 66 meter. De nya rulltrapporna får samtliga en lutning på 30 grader, vilket mer eller mindre är internationell standard i dag.