Så höll tågen tidtabellen

Foto: Christer Wiik

Färre banarbeten och mer spårkapacitet i Stockholm tack vare Citybanan, bidrog till en riktigt god punktlighet för persontrafiken under juli. Punktligheten för persontågen i juli blev 92,6 procent. Detta är det bästa månadsresultatet sedan mars 2014. Jämfört med juni så är punktlighetsresultatet för persontågen en förbättring med 3,2 procentenheter. Jämfört med juli månad förra året så är punktlighetsresultatet en förbättring med 0,5 procentenheter. Det rapporterar Trafikverket.

Under månaden har det varit färre upprustningsarbeten av infrastrukturen vilket ger färre hastighetsnedsättningar och enkelspårsdrifter och mindre risk för störningar.  Exempelvis så avslutades spårbytet på Södra stambanan på sträckan Alvesta – Hässleholm den 27 juni. Under semestermånaden juli framförs det dessutom också färre tåg jämfört med övriga månader. Det innebär att eventuella störningar i tågtrafiken inte ger lika stora konsekvenser med följdförseningar på övriga tåg.

Den 10 juli invigdes dessutom Citybanan i Stockholm vilket gör att spårkapaciteten blivit större i området och att pendeltågstrafiken flyttats dit.

Störningar som trots allt uppstår i tågtrafiken får nu mindre konsekvenser, färre tåg blir fast i de ”flaskhalsar” som förut bildades när något av spåren genom Stockholm inte kunde trafikeras
Man kan även konstatera att vädermässigt har sommaren varit gynnsam för tågtrafiken. Under juli var det mycket få väderrelaterade störningar såsom värmeåskväder, solkurvor och liknande.

Händelser som påverkat punktligheten:
* Arbeten med inkoppling av Citybanan (Stockholm) innan invigningen 1-10 juli.

* Kontaktledningsupprustning på Västra stambanan på sträckan Stenstorp – Falköping 1-31 juli.

* Gränskontroller för resenärer vid Hyllie station 1-31 juli.

* Signalanläggningsfel Järna – Södertälje Syd 28 juli.

* Nedfallet träd över kontaktledningen som orsakade brand / elfel Knivsta – Uppsala 3 juli.

* Hastighetsnedsättning på Västra stambanan på sträckan Björnkulla – Malmsjö 1-12 juli.

* Nedriven kontaktledning vid Sköldinge på Västra stambanan 24 juli.
Källa: Trafikverket