Sverigeförhandlingen: ”Bygg helheten snabbt!”

Catharina Håkansson Boman och HG Wessberg, Sverigeförhandlingen. Foto: Sverigeförhandlingen 

I Almedalen presenterade Sverigeförhandlingen idag sitt förslag till utbyggnadsstrategi för höghastighetsjärnvägen. Och beskeden var tydliga: - Bygg helheten. Och bygg snabbt!

Strategin är ett förslag som överlämnas till regeringen där man pekar ut i vilken takt och ordning som höghastighetsjärnvägen ska byggas. Det är en del av Sverigeförhandlingens uppdrag och ingår som en del i deras slutrapport som levereras 31 december i år.

Beskeden som förhandlarna gav var tydliga. Sverigeförhandlingen förordar starkt att riksdagen enas om lånefinansiering vilket innebär att byggnation av helheten kan ske snabbt. Man kan då börja bygga på flera ställen samtidigt och säkra att hela systemet kommer snabbt på plats. Då får man största möjliga effekt av nyttorna och bäst utväxling av investeringen. 

För Jönköpings del är det positiva besked att Sverigeförhandlingen kunnat se den samlade nyttan och fördelarna det innebär att bygga helheten. Om sträckan är med i nationell plan innebär det att steget nu är något närmare att järnvägsplan för sträckan Linköping-Borås, via Jönköping, kan startats.

-Det är ett glädjande besked för Jönköping. Det är bra att man poängterar vikten av att bygga helheten och det är viktigt att de också påtalar vikten av den fortsätta planeringen så att vi kan komma vidare med bostadsbyggande och gynna tillväxten i vår kommun, säger Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

Ett orosmoment i diskussionerna runt höghastighetsjärnvägen är hur den ska finansieras. Regeringens förslag är att den ska finansieras med anslag och byggas i den takt som finanserna tillåter. Det innebär sannolikt att det kommer ta väldigt långt tid innan järnvägen står på plats. Ann-Marie Nilsson pekar också på vikten av att komma fram till en lösning av finansieringen:

-Det enda vettiga är att lånefinansiera. Systemet måste byggas som en helhet, inte i delar och i otakt med varann. Vi riskerar annars att bygga omodernt och att det tar för lång tid. Med lånefinansiering får vi en järnväg inom överskådlig tid som kan ge fantastiska effekter för Jönköping.

Sverigeförhandlingens förslag till utbyggnad bygger på underlag och rapporter från Trafikverket och utgör den samlade bedömningen från dessa. Trafikverkets förslag till nationell plan presenteras i 31 augusti och ska sedan fattas beslut på av regeringen våren 2018. 
Källa: Jönköpings kommun, Sverigeförhandlingen