Ny landskapsbro över järnvägen i Kallhäll

Landskapsbron i Kallhäll. Foto: Trafikverket

Nu öppnar Trafikverket den nya landskapsbron över järnvägen i Kallhäll, nordväst om Stockholm. På ena sidan finns ett större bostadsområde och på den andra sidan börjar Görvälns naturreservat. Bron blir en bilfri och grön passage för människor och djur. Det skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

– Vi vill att det ska vara enkelt att ta sig till naturreservatet, säger Eva Nordberg, projektchef på Trafikverket.
En landskapsbro är en bred och växtklädd bro som fungerar som en förlängning av naturen. De byggs för att minska den barriär som en väg eller järnväg innebär och underlättar för människor, djur och växtlighet att passera.
Mälarbanan är järnvägen som går i nordvästlig riktning från Stockholm. Trafikverket bygger ut den från två till fyra spår fram till Kallhäll. Resultatet blir en enklare pendlarvardag med möjlighet till fler avgångar och ökad punktlighet. Landskapsbron i Kallhäll har byggts som en del i det projektet.
Källa: Trafikverket

Fakta:
Bron är 62,75 meter lång.
Bredden varierar mellan 50 och 60 meter.
Målet är att en torräng ska utvecklas på bron, med ängsväxter som trivs på mark som lätt torkar ut.