Hyperloop i fokus när årets CWIEME öppnar i Berlin

CWIEME Berlin 2017, som tar emot besökare från och med den 20 till 22 juni. är ett världsledande arrangemang inom spolarlindning, elektriska motorer och tekniker. Foto: Messe Berlin
Mässans konferens informerar om Hyperloop, ett magnetiskt driven transitfordon. Foto: Hyperloop-projektet

CWIEME Berlin är ett världsledande arrangemang inom spolarlindning, elektriska motorer och tekniker inom tillverkning av transformatorer. Årets mässa äger rum mellan 20-22 juni på Messe Berlin i Tyskland.

Ett stort antal globala experter kommer att samlas i den tyska huvudstaden för att diskutera kring nya innovationer och industriella metoder. Det rör sig om både lokala och globala teman.

Man kan därför kalla det som presenteras i Berlin för en ”värld av elektrisk design och tillverkning”. Mässans tekniska program utforskar de utmaningar som påverkar företagen och den bredare elindustrin.

En omfattande konferens behandlar dessutom allt från konkurrenskraft i utveckling och maskindesign till materialinköp, framsteg inom tillverkning och global marknadsdynamik. Dessutom belyses de lagstiftningseffekter som påverkar den enskilda företagsledaren, hans eller hennes företag och dess försörjningskedja.

Ett speciellt intressant inslag på mässan och framför allt på konferensen blir presentationen av magnetbanan Hyperloops aktuella utvecklingsläge.

Två prestigefyllda universitet kommer att rapportera om sina spännande upplevelser när det gäller att utveckla magnetiskt drivna transitfordon för projektet SpaceX Hyperloop.

För närvarande utför ImageMIT testkörningar vid SpaceX Hyperloop-tunnel i Kalifornien. Dessutom är många forskare världen över sysselsatta med försök att skapa nya system för snabba masstransporter. Elon Musk, som är teknisk entreprenör, är på väg att skapa fordonsliknande kapslar, som kan transportera passagerare och last med höga hastigheter.