Israel Railways vill fördubbla landets järnvägsnät fram till 2040

Kanadensiska Bombardiers diesellokomotiv JT42BW-769, som byggs i Tyskland, med dubbeldäckare, söder om Haifa, Israel, på väg till Tel Aviv. Foto: Alexander Lysyi

Israel Railways har utarbetat en ambitiös strategi för att fördubbla omfattningen av nationella järnvägsnätet före 2040. Planerna presenterades i Tel Aviv den 8 juni i år.

Järnvägsbolaget hoppas kunna öka totala antalet stationer från 68 till 120, medan antalet tågsätt skall mer än tredubblas från 139 till 511. Samtidigt har Israel Railways har erhållit fabriksintyg som möjliggör testning av Traxx lokomotiver, som byggs av Bombardier Transportation i Tyskland.

Enligt förslaget förväntas den judiska statens järnvägsnät växa från 1 232 km år 2020 till totalt 2 572 km fram till 2040.

De huvudsakliga projekten som planeras är:

Menashe-linjen mellan Hadera öst och Afula, som byggs efter slutförandet av östra linjen mellan Kfar Sava och Hadera Öst;

Lod station förbifartsträcka;

Utbyggnad av Ben Gurion flygplatsstation

Tel-Aviv - Haifa utvidgning med fyra spår.

Fyra spår för Ayalon korridoren i Tel-Aviv;

Bygget av en 20 km lång tvillingbana genom en tunnel mellan Rishpon norr om Hertsliyya och Tel-Aviv HaHagana, för att kunna skapa totalt sex spår på tvärbanan;

Fyra spår mellan Lod - Beersheva ;

Fyra spår mellan Ashkelon - Pleshet Junction.

De extra spåren förväntas bidra till att öka kapaciteten ifråga om passagerartjänster, resor till och från förorter och öka tillgängligheten i stadscentra. Dessa tåg körs med hastigheter upp till 160 km/h och på vissa längre sträckor höjs hastigheterna till 250 km/h.

Det är tänkt att projekten skulle öka antalet tågpassagerare från de 59,5 miljoner som förutspåddes för 2017 till 81,2 miljoner år 2020 samt därefter till 306 miljoner år 2040.

Godstrafikens andel av den totala spårbundna trafiken beräknas växa 3 procent 2020 till 8 procent år 2040, med motsvarande andel av marknaden för resor mellan städerna Haifa, Tel Aviv, Jerusalem och Beersheva, som växer från 31 procent till 47 procent. Antalet resor på mer än 50 km förväntas öka från 10 till 40 procent.

Antalet dagliga godståg beräknas öka från 104 till 224 och godsmängden från 53 000 till 143 000 ton om dagen. Antalet godsterminaler förväntas öka från 19 till 32.

Transportminister Israel Katz sade att landets järnvägar, vägar och hamnar kommer att uppleva en verklig "transportrevolution".

Han sa också att regeringen var intresserad av att utveckla järnvägsförbindelser med grannländerna, som "kan bidra till fred och stabilitet i regionen".

Föreslagna järnvägssträckor skulle kunna utvidgas även till Libanon, till Jordanien via Sheikh Hussein-korsningen och till Aqaba, till Jenin i norr och Hebron i södra västbanken och från Ashkelon till Gazaremsan. En länk till Egypten genom Sinai-öknen skulle kunna utnyttja en tidigare järnvägssträckning.

- Den tidigare regeringens politik präglades av järnvägsfientlig inställning och följaktligen saknade järnvägen ständigt pengar, men idag är det faktiskt den nuvarande regeringen som driver oss framåt och minister Katz vill ha fler och fler järnvägsförbindelser", säger Israel Railways generaldirektör Shachar Avalon.

Enligt honom är den israeliska järnvägen idag "öppen för alla nya innovationer". Han kommentar riktade sig till samtliga israeliska företag, som idag utvecklar, exporterar och importerar utrustning som behövs av Israels järnvägsbolag.

Source. Railway Gazette