Mälab bjuder in till trafikupphandling

Foto: Mälardalstrafik

Anskaffning av 33 nya regionaltåg ingår i uppdraget

De regionalt kollektivtrafikansvariga i Mälardalen genomför tillsammans en satsning på den regionala tågtrafiken. I satsningen ingår anskaffning av 33 nya regionaltåg som från 2019 ska trafikera fyra av linjerna samt byggnation av underhållverkstad i Eskilstuna. Från oktober i år införs också nya pendlarbiljetter Movingo, som utöver på ovan nämnda linjer också ska gälla i kommersiell tågtrafik på bland annat Mälarbanan, på busslinjen Trosabussen samt i lokaltrafiken i de sex länen.

Uppdraget att teckna avtal om den nya trafiken har överlämnats till det gemensamt ägda bolaget Mälab. De avtal som nu tecknats om trafik och Movingo löper till december 2020 och kan därefter förlängas i olika intervaller. Avtalet för Mälartågstrafiken, som omfattar de fyra linjer till vilka Mälab efter avtalsperioden avser tillhandahålla fordon och depå, löper ut som senast i december 2022.

Som förberedelse för beslut om och upphandling av nästkommande trafikavtal gör ny MÄLAB tillsammans med sina uppdragsgivare förberedare utredningar, bland annat om trafikutbud och de kommande trafikavtalens utformning.