Expertsystem förhindrar isbeläggning på kontaktledningar

Foto: Pixabay

Håller isen borta utan att trafiken behöver stängas av

Nedisning av tågs kontaktledningar orsakar varje år stora kostnader i form av slitage och stillestånd i stora delar av Europa. En teknisk lösning som håller isen borta utan att trafiken behöver stängas av har utvecklats och kan spara samhället stora summor. Forskningsinstitutet RISE har deltagit i arbetet.

Inom Icecontrol-projektet, som nyss avslutats, har man tagit fram ett expertsystem som bedömer när det finns risk för isbeläggning. Mjukvaran utgår från information om den aktuella järnvägsinstallationen, väderleken samt information om trafik på banan. Utifrån dessa data bedömer systemet kontinuerligt risken för isbildning. Vid behov aktiveras automatiskt uppvärmning med hjälp av kontrollerade strömpulser som skapas med hjälp av snabba kortslutningar. Systemet värmer kontaktledningen utan onödiga förluster och med energioptimerad styrning.

– En av de stora fördelarna är att avisningen kan ske samtidigt som tågen går. Det minskar risken för förseningar, säger Christer Karlsson på RISE.

RISE har tagit fram hårdvarukonstruktionen och genomfört skalförsök i klimatkammare. Försöken har genomförts med uppvärmningseffekt upp till 100 W/m vid låga vindhastigheter (ca 2 m/s) och temperaturer ner till -15 C. Vid dessa försök lyckades systemet även ta bort redan bildad is. Forskningsinstitutet har också bidragit med kompetens kring isbildning på ytor.

Systemet ska nu kommersialiseras av projektets industripartners.