Spårarbeten på Tvärbanan

Tvärbanan vid station Årstaberg. Foto: Christer Wiik

Nu ska de nya spåren i Tvärbanan, snabbspårvägen i Stockholm, riktas. Det handlar bland annat om vändspår vid Alviks strand och Årstaberg samt växeln vid valla torg som ska riktas. Det meddelar Stockholms läns landsting, SLL, i ett pressmeddelande.

Arbetet utförs av Strukton Rail och genomförs nattetid mellan den 29 maj till 2 juni. Spårriktningsmaskinen kommer, enligt SLL, att starta i Alviks strand och sedan förflyttas på spåret ner till Årstaberg och slutligen Valla torg som är sista plats för riktning.

Vändspåren gör det möjligt för spårvagnar att vända, byta riktning och trafikera en begränsad sträcka på Tvärbanan, exempelvis vid rusningstrafik. Tillsammans med det nya signalsystemet öppnar vändspåren för tätare och mer flexibel trafik. Förutom vändspåren ansvarar Strukton Rail för vissa komponentbyten i signalsystemsbygget.
Källor: SLL, Strukton Rail

Fakta:  
Strukton Rail bygger ut Tvärbanan med vändspår vid Mårtensdal, Årstaberg och Alviks Strand. Byggstart skedde 26 mars 2017 med slutdatum 30 juni, då tester av banan tar vid. I oktober 2017 drar trafiken igång igen. I Årstaberg och Alviks Strand arbetar Strukton Rail som underentreprenör åt Sveab.
Källa: Strukton Rail