Klart om nytt godsspår i Osby kommun

Industriområdet i Osby ska från och med 2018 även kunna nås med godståg norrifrån. Foto: Osby kommun

Nu ska utbyggnaden av industrispåret i Osby i norra Skåne bli verklighet. Beslutet om utbyggnaden togs redan för tre år sedan men det är först nu under våren som den sista pusselbiten har fallit på plats. Det skriver Osby kommun i ett pressmeddelande.

I dag kan man endast nå Osbys nordöstra industriområde via ett spår söderifrån. Men utbyggnaden innebär att det även blir ett spår norrifrån, som kopplas till stambanan.
– Det innebär att man kan komma med leveranser även norrifrån och köra direkt in på industriområdet utan att vända i Hässleholm, förklarar Johan Persson, mark- och exploateringschef på Osby kommun.
Dessutom ska befintliga växlar bytas ut och terminalområdet byggas ut.
– I nuläget finns en liten lastzon, men ingen terminal. Men nu kommer det att bli en sådan, så att man ska kunna köra in med längre tåg med fler vagnar, säger Tomislav Kljucevic, trafik- och gatuingenjör på Osby kommun.

Tanken är att utbyggnaden ska möjliggöra framtida etableringar i området.
– Kapaciteten kommer att öka betydligt så det kommer att finnas plats för fler användare, säger Tomislav Kljucevic, trafik- och gatuingenjör på Osby kommun.
– Det är en stor möjlighet för Osby kommun. Sen gäller det att företag etablerar sig och att spåret nyttjas fullt ut.

Sedan beslutet om industrispåret togs har kommunen bland annat projekterat, skrivit avtal med Trafikverket och fört dialog med intresseföreningen Osbytåg om hur spåret och terminalen ska drivas.
– Det har jobbats aktivt med detta hela tiden sedan beslutet togs, säger Johan Persson.

Under förra året påbörjades upphandlingen av entreprenaden. Den avslutades under våren i år och vanns av Industrispår AB. Därmed har den sista pusselbiten lagts på plats. Bygget väntas vara igång inom några veckor och arbetet ska till största delen färdigställas under året.
– Inkoppling till stambanan sker först vecka 7 2018, säger Tomislav Kljucevic.
32 miljoner kronor har avsatts för projektet och den budgeten ser ut att hålla.
– Enligt vår senaste reviderade projektkalkyl så håller vi budget, säger Johan Persson.