Blåljusövning i Citybanan

Citybanans sträckning genom centrala Stockholm. Karta: Trafikverket

Den 23 maj arrangeras en krisövning i Citybanan, den nya pendeltågstunneln under centrala Stockholm. Övningen handlar om ett brandscenario och ett stort antal räddningsfordon ingår i övningen. Det meddelar Trafikverket på sin webbplats.

När Citybanan öppnar för trafik den 10 juli 2017 flyttar pendeltågen ner under jord till de två nybyggda spåren mellan Stockholms södra och Tomteboda. Kapaciteten fördubblas genom centrala Stockholm och alla tåg kan gå tätare och punktligare. Idag samsas all tågtrafik på två spår – pendeltåg, regionaltåg, fjärrtåg och godståg.