Även Greater Copenhagen välkomnar ID-beslutet

Öresundsbron. Foto: Flickr/Håkan Dahlström

Den svenska regeringens beslut att avskaffa ID-kontrollerna vid den svenska gränsen är en särdeles god nyhet för Greater Copenhagen. Tusentals av regionens arbetstagare och verksamheter har baserat sina arbetsliv och företag på fri mobilitet mellan Sverige och Danmark. Därmed finns det förutsättningar för en kortare restid med Öresundståget från Danmark till Sverige och förhoppning om en normalisering av förhållandena för regionens pendlare. Det skriver Greater Copenhagen i ett pressmeddelande.

”Det är glädjande att den svenska regeringen lyssnat till vårt krav om att avskaffa ID-kontrollerna. Det är orimligt med två kontroller när regeringen uppnår sina migrationspolitiska syften med en av dem. Vi arbetar nu för att lägga om trafiken så fort som möjligt,” säger Henrik Fritzon (S), ordförande i Greater Copenhagen och regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

Krav om ID-kontroll tas bort i morgon torsdag, och det har särskilt stor betydelse för resande mellan Danmark och Sverige, som nu inte längre måste gå av tåget på Kastrup för at gå igenom ID-kontrollen, innan de kan fortsätta resan mot Sverige.

”Väldigt många människor och verksamheter har besvärats av ID-kontrollen över Öresund och den har hämmat tillväxten för hela vår gemensamma arbetsmarknad i Greater Copenhagen. Därför är det en god nyhet och ett stort steg i riktning mot en normalisering av trafiken över Öresund att ID-kontrollen upphävs, säger Sophie Hæstorp Andersen (S), viceordförande i Greater Copenhagen och regionsrådsformand i Region Huvudstaden.

Den svenska gränskontrollen består, och det är ännu inte klarlagt hur kontrollerna kommer att genomföras framöver och när tågtrafiken kan närma sig en normalisering. Niels Hörup (V), viceordförande i Greater Copenhagen och borgmästare i Solrød Kommune, hoppas på en snabb förbättring.

”Det är en riktigt god nyhet för all de medborgare som pendlar över Öresundsbron dagligen och för de verksamheter på båda sidor sundet som är beroende av arbetskraften. Jag hoppas att DSB snarast möjligt kan få implementerat ändringarna i deras resplaner. Det är avgörande för hela mobiliteten i Greater Copenhagen och därmed för vår målsättning om en sammanhängande arbetsmarknad på tvärs i metropolen” säger Niels Hörup.

Svenska och danska myndigheter arbetar för att gränskontrollen framöver ska kunna genomföras på tåget mellan flygplatsen i Kastrup och Hyllie, som är den första stationen i Sverige. Tills dess att gränskontrollen eventuellt kan reorganiseras, fortsätter den som hittills att genomföras på Hyllie station och tågtrafiken kommer tills vidare också förlöpa som hittills.