Arriva får fortsatt förtroende av SL

Foto: Arriva

Nu har trafiknämnden i Stockholms läns landsting beslutat att man ger Arriva Sverige AB fortsatt förtroende att driva buss och tågtrafik i Stockholm för det så kallade block 1. Detta avtal mellan SL och Arriva omfattar tågtrafiken på Saltsjöbanan, Tvärbanan och Nockebybanan samt busstrafiken i Sollentuna, Bromma, Solna och Sundbyberg. Avtalet löper tills vidare men som längst till augusti 2024. Det framgår av ett pressutskick från Arriva.

Arriva fortsätter också att driva trafiken på block 2 till kontraktstidens utgång 2021. Block 2 omfattar tågtrafiken på Roslagsbanan och busstrafiken i norrort.
- Vi konstaterar att SL skriver att våra leveranser för block 1 är stabila och att de ser en positiv trend avseende hur vi uppfyller avtalets mål. Positivt är också att SL anser att vi har ökat kvaliteten i vår leverans avseende bland annat kundnöjdhet och resandeutveckling för Roslagsbanan. Det är en viktig signal att vårt fokuserade arbete inom dessa områden ger resultat och uppskattas av SL, säger Johan Åhlander, vd på Arriva Sverige AB.

I beslutet står det bland annat att de omfattande förändringar som sker de kommande åren på Roslagsbanan, där det byggs dubbelspår, ny depå och nya fordon sätts in, ändrar förutsättningarna i nuvarande avtal. Detta är ett av skälen till att man väljer att göra en ny upphandling för block 2.

- Vi hade självklart velat fortsätta att driva trafiken på block 2. Men vi har nu flera år på oss att fortsätta arbeta med att utveckla driften på block 2 så att vi i en kommande upphandling är det mest konkurrenskraftiga alternativet, avslutar Johan Åhlander.