Lovande lodningsinformation om berggrunden på H:fors–Tallinn-tunnelns möjliga rutter

Med hjälp av lodning får man en detaljerad bild av havsbottnens geologiska struktur och skikt. Foto: Wikipedia

Geologiska forskningscentralen (GTK) i Finland har på uppdrag av landskapet Nylands förbund genomfört mätningar av havsdjupet på de olika alternativa områdena i Finska viken där en järnvägstunnel planeras. Resultatet är lovande, även om det krävs ytterligare mätningar invid estniska kusten.

Med hjälp av lodningen fick man en detaljerad bild av havsbottnens geologiska struktur och skikt mellan Helsingfors och Tallinn.
Det förekommer tjocka sedimentlager på områdena nära den estniska kusten vilket gör det svårt att göra en helt och hållet pålitlig tolkning av havsbottnen. På området förekommer också en del försänkningar i berggrunden som kräver ytterligare mätningar. 

– En alldeles ny uppgift som framgick av mätningarna var att havsbottnen som består av urberg fortsätter nästan ända fram till Naissaari och de grunda vattnen nära estniska kusten, berättar ledande sakkunnig Keijo Nenonen från GTK.

Mätningarna har gjorts med den senaste tekniken och är den första exakta geologiska lodning av sin sort som har utförts mellan Helsingfors och Tallinn. Rapporten tar inte direkt ställning till möjligheterna att bygga på berggrunden men den ger ny information som är användbar i samband med kommande utredningar.

Lodningen utgör en del av bakgrundsutredningarna till Finlands och Estlands gemensamma projekt FinEst Link, där man utreder möjligheterna att bygga en järnvägstunnel mellan Helsingfors och Tallinn.

För närvarande genomförs utredningar som undersöker tunnelprojektets tekniska och ekonomiska aspekter, det vill säga tunnelförbindelsens genomförbarhet, lönsamhet och konsekvenser. Därefter går det att bedöma om det lönar sig att inleda planeringen av själva tunneln.

Om järnvägsförbindelsen blir verklighet skulle den vara 90 kilometer lång och resan mellan Helsingfors och Tallinn skulle gå på ungefär en halv timme. 

Det omfattande arbete som görs för att utreda tunnelprojektets förutsättningar är möjligt tack vare Central Baltic-programmets finansiering. FinEst Link-projektet pågår under två år och har en sammanlagd budget på 1,3 miljoner euro. Projektets huvudpartner är Nylands förbund och samarbetspartner är Helsingfors stad, Trafikverket, Tallinn stad, Estlands utrikesministerium och Harju länsstyrelse.