Jerusalems spårvagnsnät förlängs

Jerusalems spårvagn på Jaffa Road. Foto: CityPass

Överenskommelse om förlängning av Jerusalems spårvagnsnät uppnåddes nyligen mellan den israeliska regeringen och spårvagnsoperatören Citypass. Nuvarande röda linjen förlängs vidare utåt från dess båda nuvarande slutstationer och en del av den nya gröna linjen byggs färdigt.

Avtalet, som blev klart efter två år av svåra förhandlingar, innebär att finansministeriet kommer att öka sitt bidrag till projektet till 9,1 miljoner dollar.

Citypass kommer att ansvara för planering och integrering av projektet i stadsbilden och Kommittén för anbudsförfarandet ska inom kort offentliggöra tidsplan, krav och andra dokument för anbudsgivarens kvalificering.

Projektet innebär att den 13,5 kilometer långa röda linjen, som förlängs 2.1 kilometer norrut till Neve Jakob, får fyra nya stationer och 3.2 kilometer söderut till Hadassah Ein Kerem Medical Center, ett av de största sjukhusen i Mellanöstern, förlängs med fem stationer.

Två anslutande sidospår kommer också byggas till universitetscampus på Mount Scopus och Givat Ram, som senare kommer att utgöra en del av den gröna linjen.

Förarbetena har redan genomförts och förlängningarna förväntas vara färdigbyggda 2021-22.