Västmetrobygget håller den uppdaterade tidtabellen

En framtidsbild. Västmetrobygget i Esbo väster om Helsingfors, inleddes 2009. Efter det har projektet präglats av en rad större och mindre svårigheter. Foto: Västmetron

Västmetrobygget framskrider nu enligt den uppdaterade tidtabellen. Västmetrons konstruktioner får grönt ljus efter färska utredningar och metrobanan sägs vara i mycket gott skick, meddelar finländska radiosändaren Yle.

Enligt Teknologiska forskningscentralen VTT:s utredningar skakar metrotågen inte på metrobanan.

- Metroförarna har sagt att den nya banan känns jämnare än den gamla östmetron. Det handlar om millimetrar. Skenorna har mätts både vertikalt och horisontellt, säger Ville Saksi, vd för Västmetrobolaget.

Det har också gjorts en utredning om hur västmetron påverkar grannskapet. Också den utredningen ger goda resultat i och med att metron inte förorsakar oljud eller att bostäder skulle skaka.

- Vi har läget under kontroll jämfört med många andra länder där metrobuller eller -skakningar kan förorsaka mycket besvär för byggnader och invånare, säger Saksi.

Också betongen som har använts i västmetrobygget har undersökts och den är i gott skick.

Västmetrobygget i Esbo inleddes 2009. Efter det har projektet präglats av en rad större och mindre svårigheter. Bland annat har budgeten stigit från cirka 700 miljoner euro till nästan 1,2 miljarder euro.

Enligt den nuvarande tidtabellen öppnas metroförbindelsen till Mattby runt månadskiftet augusti - september 2017.