Brittiska Network Rail behöver 5500 nya järnvägsvagnar

Brittiska pendlare. Foto: Pixabay

Storbritanniens järnvägsföretag har meddelat att de planerar att sätta in ytterligare 6400 passagerartåg i trafiken per vecka fram till år 2021. Dessa ska också åka till fler platser oftare, vilket skapar nya möjligheter och nya arbetsplatser.

Enligt en ny analys, som utarbetades nyligen av Rail Delivery Group (RDG) i uppdrag av ett antal brittiska järnvägsoperatörer och Network Rail, är det möjligt att öka antalet tåg per dag med 1283 (6417 per vecka) från måndag till fredag ​​i hela landet under de kommande fyra åren, vilket vore en ökning med 11 procent

Framtida planer för nya tidtabeller visar att:

Passagerare som pendlar till och från samt inom London, liksom passagerarna i höghastighetståg mellan England och Skottland, kommer också att uppleva en ökning av turtätheten.

Passagerare som använder linjen mellan Edinburgh och Glasgow och som färdas på TransPennine-sträckan kommer att upptäcka tydliga förbättringar ifråga om tidtabeller.

Ytterligare förbättringar kommer att omfatta Midlands, Wales, Kent, West Land och nordvästra delen av landet. Många av förbättringarna kommer enligt planerna att vara genomförda redan 2019.

Förbättringarna i tidtabellerna blir möjliga genom investering på 11,6 miljarder pund som går till inköp av drygt 5500 nya tågvagnar, inklusive ytterligare investeringar i stationer, signaler och räls.

- Järnvägen blir allt viktigare som servicesektor och som också genererar fler jobb, ökar bostadsbyggandet och stimulerar ekonomin. Men i Storbritannien finns det en kapacitetskris som påverkar järnvägen. Resorna har fördubblats på 20 år. Däremot ökar antalet tåg inte i samma takt, säger RDG:s Vd Paul Plummer.

Enligt honom kommer den tidigare beslutade övergripande planen Railway Upgrade Plan på 50 miljarder pund att minska trängseln på Storbritanniens järnväg.

”Planen kommer att upphäva flaskhalsar, förbättra spår och införa ny teknik så att fler tåg kan köra till fler platser oftare”, vilket enligt Plummer skapar nya möjligheter och alstrar nya arbetsplatser.

Den brittiska moderniseringsplanen för järnvägen omfattar 31,3 miljarder öronmärkta pund för förnyelse och förbättring av Network Rails järnvägsinfrastruktur mellan åren 2014 och 2019. I denna summa ingår även arbetet med Thames Link- projektet plus utgifterna (14,8 miljarder pund) för slutförande av Crossrail-projektet och 7,7 miljarder pund för höghastighetslinjen HS2.