Seminarium om höghastighetståg

Höghastighetståget Alstom AGV. Foto: Alstom Transport

Den 13 mars i centrala Stockholm arrangerar tankesmedjan Fores ett järnvägsseminarium, ”Lönar sig höghastighetståget?” Seminariet tar utgångspunkt i rapporten ”Är det lönt att välja tåget?” Här diskuteras samhällsekonomiska beräkningar, finansieringslösningar och andra avgörande frågor för höghastighetsjärnvägen.

Några av punkterna i programmet:
Varför blir stora infrastrukturprojekt ofta så mycket dyrare än beräknat?
Är det rimligt att räkna med att kommuner ska vara med och finansiera projekten? Och kan extra skatteintäkter från höjda fastighetsvärden göra kalkylen bättre?
Sveriges står inför det största infrastrukturbeslutet på 150 år – ska vi ha en ny stambana med höghastighetståg Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö?

I panelen:
Åsa Hansson, rapportförfattare, docent och lektor i nationalekonomi vid Lunds universitet samt ledamot i Fores styrelse
Maria Börjesson, docent vid Centrum för transportstudier vid Kungliga Tekniska högskolan.
HG Wessberg, huvudförhandlare Sverigeförhandlingen
PM Nilsson, politisk redaktör Dagens Industri 
Moderator: Andreas Bergström, vice vd, Fores

När: 13 mars 12:00-13:00
Var: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm
För mer info: www.fores.se